Większość ludzi wie, czym zajmuje się tłumacz. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że ostateczny tekst jest wynikiem wielu strategii i procedur tłumaczeniowych. Nie są one powszechnie znane. Dzięki nim powstaje ostateczne tłumaczenie, które może być wykorzystane do konkretnych celów. Tłumacz może podjąć wiele działań, aby zapewnić sobie jak najlepsze wyniki tłumaczenia. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów najważniejszych z nich wraz z opisami procesów tłumaczeniowych.

Strategie i procedury tłumaczeniowe, które są kluczowe dla tłumaczy

Każdy tłumacz ma sprawdzony schemat pracy i techniki tłumaczeniowe, z których korzysta na co dzień. Stanowią one podstawę jego pracy. Oto niektóre z najczęściej stosowanych strategii i metod tłumaczeniowych:

 • Adaptacja - kultura języka źródłowego jest dostosowana do tłumaczenia. Ponieważ tłumaczenie jest przedstawione w prostym języku, ułatwia to odbiorcy zrozumienie tekstu.
 • Tłumaczenie "słowo w słowo" - ta strategia tłumaczenia zachowuje kolejność, w jakiej słowa zostały umieszczone w tekście źródłowym. Wadą tej strategii jest to, że przetłumaczone słowa mogą nie być adekwatne do kontekstu.
 • Zapożyczenie (transfer) - Obce słowa są często używane w tłumaczeniu. pub lub e-mail.
 • Ekwiwalencja kulturowa - polega na zastąpieniu wyrażenia, które jest związane z kulturą lub zwyczajami kraju źródłowego, innym równoważnym wyrażeniem w języku docelowym.
 • Ekwiwalencja funkcjonalna - polega na stosowaniu neutralnych wyrażeń, które są właściwe dla obu kultur.
 • Neutralizacja - dostosowanie pisowni wyrazów zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku docelowym
 • Tłumaczenie opisowe - wyrazy charakterystyczne dla danego kraju. Zazwyczaj występuje wyjaśnienie terminu.
 • Parafraza - jest to sposób na zmianę znaczenia tekstu oryginalnego. Ta strategia tłumaczenia jest często krytykowana przez językoznawców, ponieważ czyni tekst zbyt długim. Może to spowodować, że tekst będzie trudny do zrozumienia i mylący.
 • Podwójne tłumaczenie - Jest to technika, która łączy dwie metody tłumaczenia. Inne strategie i procedury tłumaczeniowe Możemy również wyróżnić ogólne techniki, które Nida sugeruje tłumaczom. Można je podzielić na procedury techniczne lub organizacyjne. To właśnie one mają największy wpływ na efekt tłumaczenia.
 • Dublet tłumaczeniowy - polega na uzywaniu dwóch procedur tłumaczeniowych razem.

okulary na słowniku

Inne strategie i metody tłumaczeniowe

Można je podzielić na procedury techniczne lub organizacyjne. To właśnie one mają największy wpływ na efekt tłumaczenia.

Procedury techniczne obejmują:

 • dogłębną analizę i porównanie języka źródłowego i docelowego
 • dokładną analizę tekstu oryginalnego przed rozpoczęciem tłumaczenia
 • ocenę podobieństw syntaktycznych i semantycznych.

Drugą techniką strategiczną jest technika organizacyjna pracy tłumacza. Polega ona na ciągłym zestawianiu tekstu z dostępnymi tłumaczeniami. Robi się to w celu porównania pracy i przeanalizowania komunikatywności innych tłumaczy. Dzięki temu tłumacz może określić kierunek, w jakim powinno podążać jego tłumaczenie. Pozwala to na uzyskanie jak najlepszego efektu tłumaczenia. Strategie tłumaczeniowe są często opisywane jako plan, który tłumacz stworzył, aby osiągnąć cel. Celem tym jest rzetelne i dobre tłumaczenie.

Do określenia strategii i procedur tłumaczeniowych można zastosować trzy zasady. Pierwsza zasada to jak najszybsze tłumaczenie, bez przerw. Druga zasada to natychmiastowe korygowanie błędów i pomyłek. Trzecia - nie poprawiać błędów stylistycznych i jakościowych przed korektą. Każdy z tych elementów definiuje zasadę sprawnego i skutecznego tłumaczenia. Do tłumacza należy decyzja, z jakiej techniki tłumaczeniowej skorzysta. Ważne jest, aby stosować je konsekwentnie i świadomie