Pod określeniem "IT" kryje się technika informatyczna (technologia informacyjna), czyli cały szereg zagadnień, metod, środków, działań, które wiążą się z przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. Oczywiście, IT wiąże się zatem nie tylko z samymi działaniami, jakie trzeba wykonać, ale również ze sprzętami, które są do tego potrzebne - mowa tu o komputerze czy innych sprzętach, oprogramowaniu i szeregu akcesoriów czy urządzeń dodatkowych, ułatwiających przekazywanie, przesyłanie oraz przechowywanie danych. Czy infrastruktura IT wymaga monitorowania, a jeśli tak to dlaczego?

Infrastruktura IT - charakterystyka

Pod terminem "IT", co jest skrótem od angielskich słów "information technology", kryje się całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych, jak również organizacyjnych, których celem jest posługiwanie się dla dobra przedsiębiorstwa zaawansowanymi systemami informatycznymi. Mają one określone zadania, ale zawsze celem głównym jest usprawnienie działania firmy, a więc ułatwienie zarządzania nią. Osoby czy osoba, które zarządzają infrastrukturą IT w firmie, zajmują się między innymi właściwym umiejscowieniem sprzętu, zapewnieniem mu źródła zasilania, dokumentacją elementów składowych komputerów, identyfikacją pewnych wadliwych elementów i ich wymianą oraz wieloma innymi rzeczami. 

Monitoring infrastruktury IT - po co?

Czy może istnieć sprawnie działająca infrastruktura IT bez jej nadzoru, monitorowania? Niektórym osobom taki nadzór może nie wydawać się konieczny, jednak taki jest. Przerwanie ciągłości usług informatycznych wiąże się przecież zawsze ze sporymi stratami dla firmy. Pracownicy nie mogą przyjmować zamówień, sprawdzać skrzynki e-mailowej, odpisywać na wiadomości, przekazywać informacji... Często nie da się zrobić bardzo wielu rzeczy, bo wymaga to dostępu do systemu czy programu, które również nie działają. Monitoring IT ma na celu ograniczenie takich sytuacji i zapobieganie im. Systemy monitorujące są w stanie w porę poinformować o awarii, albo też przekazać informację, że taki czy inny błąd, albo działanie może skutkować awarią. Co za tym idzie, do podobnych błędów nie dochodzi, albo ich zasięg jest ograniczony. 

Monitoring infrastruktury - czemu niezbędny?

Monitoring elementów infrastruktury IT można podzielić na kilka różnych obszarów. Całość infrastruktury IT jest bowiem niezwykle obszerna i ciężko byłoby nad nią zapanować bez ustalenia jakiegoś pomocnego podziału. Mówimy więc o:

  • monitoringu urządzeń sieciowych
  • monitoringu serwerów
  • monitoringu aplikacji
  • monitoringu usług
  • monitoringu procesów. 

W tej chwili można zadbać należycie o wszystkie elementy infrastruktury IT, tym samym usprawniając działanie firmy i zapobiegając wystąpieniu strat (również finansowych), spowodowanych ewentualnymi problemami w tej sferze. Najlepiej powierzyć taki monitoring jednemu zarządzającemu, czy też grupie zarządzających, którzy jednak ze sobą ściśle współpracują. To szansa na szybkie reagowanie w razie jakichkolwiek problemów i zminimalizowanie ich skutków. Najlepiej wprowadzić pewną automatyzację, jednak nadal ściśle nadzorowaną.